Studiegids en Course Manual

Studiegids en Course Manual

De studiegids Bedrijfskunde voor het studiejaar 2017-2018 is vanaf eind augustus te raadplegen via de current-students website.

Course Manual

Het Course Manual uittreksel is een overzichtelijk boekje met specifieke informatie over de vakken zoals het rooster, literatuurlijst en de toetsing. Het uittreksel ontvang je tijdens de Kick-off en is online te vinden op de current-students website. De uitgebreide Course Manual teksten zijn via Blackboard te downloaden.