Media Coverage

Media Coverage

NRG Magazine, edition 10, May 2013: 'Erasmus Energy Forum gets industry, science and politics talking'.

Energie Actueel, edition 5, June 2013: 'Erasmus Energy Forum brengt wetenschap, politiek en bedrijfsleven bij elkaar'.

Energie Actueel, edition 5, June 2013: 'Consumenten worden prosumenten'.

Energie Pro, May 2014: 'Professor Wolf Ketter: ‘Big Data’ bepaalt toekomstig energielandschap'.

https://www.youtube.com/watch?v=L-Dtxm2PArg  Wolf Ketter interviewed by ORTEC one of the largest providers of advanced planning and optimisation solutions and services.

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/663443-waar-blijft-t-europees-energiebeleid.html, 19 June 2014: 'Waar blijft het Europese energiebeleid?'

http://www.rsm.nl/about-rsm/news/detail/3265-smart-grid-for-unesco-forest-site-wins-erasmus-energy-business-award/, 19 June 2014: 'Smart grid for UNESCO forest site wins Erasmus Energy Business Award'.