Examencommissie

Examencommissie

De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens:

  • een algemeen toeziende verantwoordelijkheid (juiste toepassing van de examenregelingen, bemiddelende partij in geschillen, kwaliteitsbewaking);
  • regelgevende taken (richtlijnen voor examinatoren, regels met betrekking tot fraude, beoordeling van tentamens, compensatieregelingen);
  • ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen (vrijstellingen, extra tentamenkansen, ontheffing verlenen van de normen in het kader van het bindend studieadvies);
  • adviserende taken (tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, advies aan de decaan met betrekking tot de vaststelling van de OER). 

Samenstelling

Leden

prof. dr. L.G. Kroon (voorzitter) in memoriam
ir. A.J. Roodink
dr. E.A. van der Laan
dr. A.H.L. Slangen
dr. B.H.E. Wempe
dr. M.B.J. Schauten (extern lid)
vacature lid

Secretaris

C.M. Dirks-van den Broek LL M (managing director / secretaris)
I.M. van Essen LL M (adjunct-secretaris)
A.M. Schey MScBA (adjunct-secretaris)
A. Markus MSc (adjunct-secretaris)

Secretariaat

D.M. Schonis (teamleider) / G.M. den Bakker/ M.D. van der Kooij/  G. Peters/ C.S. Andela