Compensatie B1 en B2/B3

Compensatie B1 en B2/B3

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1, mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste een afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de minor/stage en leeronderzoek/thesis – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, de student hoeft niets te doen.
De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Het verzoek kan worden ingediend via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Examenadministratie berekend, waarna de Examencommissie een pos/neg. besluit zal nemen tot toekenning van de compensatieregeling.