Human resource management

Human resource management

In de collegereeks over human resource management (HRM) staat de mens in de organisatie centraal. U krijgt onder andere inzicht in hoe een voorgenomen strategisch beleid met het beschikbare personeel gerealiseerd kan worden. U onderzoekt bijvoorbeeld hoe medewerkers aangetrokken, gemotiveerd en verder ontwikkeld kunnen worden. Daarbij leert u hoe bij de strategievorming op de juiste manier rekening gehouden kan worden met de medewerkers en de organisatie. Ook krijgt u dieper inzicht in de operationalisering en implementatie van HRM, en kernaspecten van kwaliteit van de arbeid, personeelsplanning, training en ontwikkeling, kennismanagement en performance management.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, bent u in staat om:

  • de effectiviteit van een HR organisatie te beoordelen in het licht van de recente ontwikkelingen in het HRM denken
  • proactief bij te dragen aan het verbeteren van de verbinding van werknemers met de organisatiestrategie
  • de belangrijkste determinanten van werknemersmotivatie, betrokkenheid en effectiviteit te beoordelen en suggesties te doen voor verbeteringen vanuit het perspectief van HRM.