Leiderschap, management en bestuur

Leiderschap, management en bestuur

Tijdens de collegereeks leiderschap, management en bestuur onderzoekt u wat leiderschap is, wat de toegevoegde waarde ervan is en hoe het in de praktijk kan worden gebracht en ontwikkeld. De colleges bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel met onderwerpen als macht, integriteit en verantwoordelijkheid. U bestudeert leiderschap op drie niveaus: als individu, als team en op organisatieniveau.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, heeft u de volgende leerdoelen behaald:

  • kennis over de waarde en legitimiteit van de functie van managers en leiders
  • inzicht in de belangrijkste leiderschapstheorieën en -stijlen, evenals belangrijke leiderschapsvraagstukken voor managers
  • inzicht in effectiviteit, efficiëntie en ethiek van managers
  • inzetbaarheid en risico’s van aangereikte managementvaardigheden afwegen en in de praktijk toepassen, bijvoorbeeld tijdsplanning, morele analyse en dialoog
  • beoordelen van verschillende besturingsmodellen op haar merites
  • onderscheiden van concepten voor de ontwikkeling van leiderschap in organisaties.