Strategische marketing

Strategische marketing

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het creëren van waarde voor hun klanten. Tijdens de collegereeks marketingstrategie onderzoekt u waardecreatie door middel van strategische marketingactiviteiten. Bij het ontwerpen van een marketingstrategie ontwikkelt u een visie over hoe deze waardecreatie het meest effectief gerealiseerd kan worden. Hiervoor moet u kunnen onderzoeken waar de behoeften in de markt liggen en dient nagegaan te worden waar nieuwe mogelijkheden voor groei liggen. Vervolgens wordt een waardepropositie ontwikkeld die de mogelijkheden van de markt zo effectief mogelijk benut. Hierbij gaat het om producten en diensten, merkassociaties, relaties en de manier waarop klanten benaderd worden. Uiteindelijk leert u de essentie van het ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel. U zult al deze onderwerpen systematisch behandelen, en steeds vanuit een strategisch perspectief bespreken met docenten en medecursisten.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, heeft u de volgende leerdoelen behaald:

  • kennis van de elementen van een marketingstrategie
  • kennis van belangrijke concepten, theorieën en frameworks die samen het fundament van het vakgebied van marketingstrategie vormen
  • inzicht in de wijze waarop deze concepten, theorieën en frameworks toegepast kunnen worden ter onderbouwing van beslissingen
  • analytisch onderbouwen van strategische marketingbeslissingen
  • berekenen van financiële implicaties van strategische marketingbeslissingen
  • kennis van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de marketingstrategie.