Leiderschap, Management & Bestuur

Leiderschap, Management & Bestuur

Docenten: Prof. Dr. Marius van Dijke, Prof. Dr. Muel Kaptein en Dr. Jordan Otten
Data colleges: 18 januari, 15 februari A, 29 maart,  5 april A, 26 april B, 10 mei, 16 mei, 24 mei A, 21 juni B, 28 juni en 7 juli inleveren Essay

Omschrijving van het vak

Goed leidinggeven is een kunst. De kunst van het balanceren tussen delegeren en centraliseren, tussen doen en laten, tussen principes en pragmatisme. Goed leidinggeven vereist kennis. Kennis van jezelf, anderen en de omgeving, maar ook kennis van begrippen, concepten en theorieën.

In deze collegereeks wordt naast de concepten, ook aandacht gegeven aan reflectie, dialoog en zelfkennis. Het specialisatievak is opgebouwd uit drie basisdisciplines van waaruit leiderschap steeds wordt bestudeerd. Deze basisdisciplines zijn: Morele en politieke filosofie, sociale psychologie en politieke economie. 

Leerdoelen van het vak: 

  • Inzicht in leiderschap vanuit de drie basisdisciplines
  • Het begrijpen van processes in leidinggeven en het aansturen van personeel in organisaties 
  • Het kunnen evalueren van leiderschapsproblemen in praktijksituaties 
  • Het oplossen van leiderschapsproblemen in praktijksituaties 
  • Het kunnen beredeneren over beschikbare perspectieven die bij een gegeven praktijksituatie passen 

Deelnemers zullen beoordeeld worden op zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten.