Curriculum

Curriculum

 • Semesters

  Het programma is opgedeeld in vier semesters. Het eerste en het derde semester vinden plaats van september tot en met december en het tweede en vierde semester van januari tot en met juni van elk kalenderjaar.

  Colleges

  In het eerste semester zijn er één tot twee avonden per week colleges. Aan het einde van een semester zijn er twee of drie zaterdagochtenden tentamens. De avondcolleges zijn van 19:00 tot 21:45 uur. Je kunt de planning van de semesters bij ons aanvragen.

 • Het programma van het eerste semester bestaat voor elke deelnemer uit colleges over:

  • Organisatiestudies
  • Strategisch Management
  • Bedrijfskundige Methodologie
  • Financieel Management.

   

  Bedrijfsproject

  Naast colleges over de vier bovenstaande vakken zal in semester 1 ook het bedrijfsproject plaatsvinden. Het bedrijfsproject is een leeronderzoek waarin in kleine groepen vier onderdelen van de bedrijfskunde toepast: organisatiekunde, strategie, bedrijfskundige methodologie en de financiële analyse van bedrijven. Het onderzoek wordt verricht in een sociale onderneming die maatschappelijke meerwaarde creëert. Op deze manier worden deelnemers uitgenodigd om kennis te nemen van de managementproblematiek in een andere sector. Daarnaast pas je op een zeer praktische manier de geleerde theorie toe in de praktijk.

 • In het tweede semester kies je uit negen opties drie profielvakken. Je definitieve keuze maak je pas tijdens de opleiding in oktober.

  Tijdens het tweede semester vindt ook het Internationaal Project plaats.

  • In het tweede semester ga je aan de slag met 3 van de 9 profielvakken die worden aangeboden.

   Tijdens de vakkenmarkt in het eerste semester is er een presentatie gegeven door de coördinatoren van alle vakken, waarbij je informatie krijgt over het leerdoel, de lesstof en de colleges.

   Tijdens het tweede semester doe je tijdens het Internationaal Project onderzoek in New York, Shanghai of Kaapstad.

  • Theorie in actie!

   Kennis van internationaal ondernemen mag niet ontbreken in een bedrijfskunde programma. Het doel van het Internationaal Project is je eigen bedrijfskunde ervaring uit te breiden met bedrijfskundige vraagstukken in een mondiale context. 

   In het Internationaal Project leer je vanuit het perspectief van de Nederlandse manager oog te krijgen voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven in de wereld. Concreet houdt dit in dat je een wetenschappelijk onderzoek uitvoert in een ander land. 

   In de afgelopen jaren hebben studenten van de opleiding Parttime Master Bedrijfskunde diverse buitenlandse universiteiten bezocht zoals Boğaziçi University Istanbul (Turkije) en Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University Cleveland (USA).

   Voor het Internationaal Project in 2014 staat een bezoek aan onderstaande universiteiten op het programma:

   • Jiao Tong University, Shanghai (China)
   • Graduate School of Business, University of Cape Town, Kaapstad (Zuid Afrika)
   • Stern School of Business, New York University, New York (USA)
 •  De specialisatievakken bouwen voort op de profielvakken. In het derde semester kies je twee van de volgende specialisatievakken.

   • Leiderschap, Management & Bestuur
   • Management van Verandering
   • New Business: Innovation & Entrepreneurship
   • Operational Excellence in Services and Supply Chains
   • Strategisch Management
  • De Methodologie Seminars zijn een eerste stap in je afstudeerproject. Vanuit het vakgebied Methodologie en de specialisatie van je afstudeerrichting krijg je de nodige begeleiding. Zo schrijf je hier onder meer het onderzoeksvoorstel voor het afstudeerproject. De seminars vinden plaats in kleine groepen met andere deelnemers uit de gekozen specialisatie. 

  • Deze Bedrijfskunde-opleiding in deeltijd sluit je af met een afstudeerproject. Dit is een eigen onderzoek naar een managementvraagstuk of een bedrijfskundig probleem. Het onderwerp, de opzet en de uitvoering van het afstudeerproject is je persoonlijke keuze, uiteraard in overleg met je begeleiders. 

   Je zou er ook voor kunnen kiezen om af te studeren binnen de eigen organisatie

   Met het afstudeerproject lever je een scriptie af waarmee je bewijst een academisch gevormde bedrijfskundige te zijn. Het tijdsbeslag van het afstudeerproject is ongeveer 560 uur. 

   Als je cijfers van de vakken en het afstudeerproject daartoe aanleiding geven, heb je de mogelijkheid cum laude af te studeren. Vermelding hiervan, staat op je diploma. 

   Je studeert af  in het specialisatievak dat je hebt gevolgd.

  • In het onderdeel Wetenschapsleer gaat het om de kwaliteitseisen aan wetenschappelijke bedrijfskundige kennis en de concretisering daarvan in bedrijfskundig onderzoek. In verschillende bedrijfskundige paradigma's wordt aan criteria als betrouwbaarheid, objectiviteit en reproduceerbaarheid vaak een andere invulling en importantie toegekend. Daarom behandelen we in het onderdeel Wetenschapsleer de uiteenlopende wetenschapstheoretische uitgangspunten en filosofische achtergronden van verschillende paradigma's.