Tom Mom

Tom Mom

Dr. Tom Mom is Associate Professor bij het Department of Strategic Management and Entrepreneurship, en Academic Director van de Parttime Master Bedrijfskunde.

Zijn werk is niet alleen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in internationale top management bladen zoals Mit Sloan en California Management Review. 

De wereld om u heen vraagt leiderschap van u. Niet alleen op vakinhoudelijk gebied. Ook op het gebied van de ontwikkeling van de mensen om u heen en de ontwikkeling van de organisaties waarmee u te maken heeft. Dit soort leiderschap vraagt dat u zelf een bron van relevante kenniscreatie wordt, en een vernieuwende inspiratiebron voor anderen.

Ik zie het als mijn rol als Academisch Directeur van de Parttime Master Bedrijfskunde om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit soort leiderschap. Dat faciliteer ik, en het team om mij heen, door de beste docenten, onderzoekers, en studenten bij elkaar te brengen in een bedrijfskundig programma waarin niet alleen het opdoen, uitwisselen, en toepassen van state-of-the-art vakinhoudelijke en management kennis centraal staat, maar in het bijzonder het zelf ontwikkelen van zulke kennis en vaardigheden. Dat is wat leiderschap vandaag de dag vraagt.

Na een jaar van filosofische verrijking in de Bourgogne, heb ik een studie Strategisch Management in Rotterdam en vervolgens een studie International Management in St. Gallen, Zwitserland afgerond. Maar van huis uit kom ik uit een familie van ondernemers. “Heb je het al verkocht?” was mijn vader’s leidende vraag bij elke publicatie. Mijn passie ligt in het verrichten van vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en overheid. Dat vergroot zowel de academische rigor als ook de toepasbaarheid en relevantie voor organisaties. “Ja pa, al lang voordat het gepubliceerd werd”.