Human Resource Management

Human Resource Management

Human Resource Management
Human Resource Management

In het vak Human Resource Management staat de relatie van het HRM-beleid met het strategisch beleid van de organisatie centraal. We stellen vragen zoals: kan een voorgenomen strategisch beleid wel met de beschikbare human resources gerealiseerd worden of moeten die alsnog worden aangetrokken? Wordt er bij de strategievorming voldoende rekening gehouden met en gebruikgemaakt van wensen en mogelijkheden van medewerkers en organisatie?

Hiernaast bestudeert u bij het vak Human Resource Management de operationali­sering en implementatie van het strategisch HRM. U krijgt oog voor een veelvoud aan factoren: implicaties voor resourcing (personeelsplanning, personeels- en managementvoorziening), leren, trainen, ontwikkelen en kennismanagement, performance management, arbeidsvoorwaarden, overleg, medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en collectieve contracten.

Dit alles gebeurt aan de hand van de nodige praktische opdrachten.

De kerndocenten voor het vak Human Resource Management zijn Bas Koene en Dirk van Dierendonck.

"Er word teen mooie combinatie gemaakt tussen theorie en de praktijk van alle dag. Door de diversiteit aan vakken en inzichten leer je echt meervooudig te kijken naar organisatie- en interactieprocessen. De inhoud van de opleiding, manier van doceren en de medestudenten maken dat je genoeg energie blijft houden voor de volledige 2 jaar."

Nienke Schilstra
Corporate HR Consultant 
TNO Corporate Staforganen