Management van Verandering

Management van Verandering

Management van Verandering

Management van Verandering houdt zich bezig met vragen als: 'Hoe kijken we naar organiseer- en veranderprocessen, hoe kunnen we deze begeleiden, hoe kunnen we erbinnen interveniëren en hoe kunnen we er mede sturing aan geven?' 

Management van Verandering biedt u een mix van theorie en praktische hanteer­baarheid van concepten. Daarbij is zowel oog voor conventionele stromingen als aandacht voor meer recente perspectieven. Alles draait daarbij om betekenisgeving, verschildenken en organiseren als interactieproces.

In het verdiepingsvak bestudeert u onder meer: Veranderkunde, Diagnose en Conflicthantering, en Advies- en Interventievaardigheden. De colleges zijn vaak een combinatie van hoorcollege, werkcollege, praktische klassikale oefeningen en cases in kleine groepen. Daarnaast kunt u de gedoceerde stof middels oefeningen toepassen in de eigen werkomgeving.

Kerndocent voor het vak Management van Verandering is Ton Roodink, Department of Organisation and Personnel Management, RSM.

"Eigenlijk was ik bij de inschrijving al vrij zeker van de keuze van Management van Verandering als verdiepingsvak. In mijn werk als trainer/adviseur heb ik continue met veranderingen te maken maar was ik mede door een gebrek aan kennis onvoldoende in staat om er handen en voeten aan te geven. Vooral de benadering vanuit het meervoudig perspectief is van mij van grote waarde geweest."

Ruud Plomp
Trainer/ adviseur
ManageNet/ ThinGreenLine