Kick-off

Tijdens de kick-off krijg je een informatieve inleiding op het collegejaar 2016-2017. Daarnaast krijg je ook het uittreksel van de Course Manual voor het eerste trimester. Dit uittreksel bevat specifieke informatie over de vakken, zoals het rooster en de literatuurlijst. Aanwezigheid tijdens de kick-off is verplicht. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent en dat je verhindering tijdig meldt bij Iteke de Jong (programma manager B2 & 3 + premaster) (dejong@rsm.nl).

De verplichte kick-off vindt plaats op donderdag 25 augustus a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Locatie wordt op een later moment bekend gemaakt. Je wordt om 13.30 uur ontvangen met koffie en thee voor de ingang van de zaal.

Let op: om 14.00 uur stipt sluiten de deuren en start de kick-off. Wees op tijd!