Civil society vraagstukken

Civil society vraagstukken

  • Commissie vrijwilligersbeleid (2008): Zeven brochures over het bevorderen van vrijwilligerswerk in en door de gemeente 

     - Vrijwilligers betrekken: Een strategische keuze bij realiseren beleidsdoelstelling

     - Vrijwilligers betrekken bij maatschappelijk betrokken ondernemen: Vrijwilligers en bedrijfsleven

     - Vrijwilligers betrekken bij de sector leefbaarheid en veiligheid

     - Vrijwilligers betrekken bij gezondheidszorg en hulpverlening

     - Vrijwilligers betrekken bij vrije tijd, sport, kunst, cultuur en natuur en milieu

     - Vrijwilligers betrekken bij het onderwijs

     - De gemeente, burgerinitiatieven en de ongebonden vrijwilliger