Inhoud

Inhoud

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA


Beginmodule

De eerste module is een kennismaking tussen deelnemers en docenten en met de leervormen die in dit programma gebruikt worden. Er wordt een introductie gegeven in vormen van organiseren, waarbij aandacht is voor de vraag hoe deze vormen in de praktijk te herkennen zijn. De idee hierachter is dat ieder mens op een eigen, karakteristieke manier betekenis geeft aan de omgeving. Die manier van kijken is te herkennen in de wijze waarop iemand organiseert. In verschillende omstandigheden zijn verschillende vormen van organiseren passend.


Deelnemers reflecteren op de manier waarop ze zelf organiseren en als manager of specialist optreden en in de wereld staan.

Centrale thema's in blokvorm

Door actuele thema's vanuit verschillende vakgebieden te belichten, worden de deelnemers op een niveau gebracht dat essentieel is om bedrijfsprocessen in hun totaliteit te begrijpen en daarbinnen te functioneren.


Het programma ontwikkelt zich rond de volgende centrale thema's:

 1. Klanten over de gehele wereld
 2. Controle over het doen en laten van de organisatie
 3. Leiderschap, creativiteit en innovatievermogen

Themablokken

Voor elk thema worden, in blokken van twee dagen, theorieën, methoden en perspectieven aangedragen. Deelnemers toetsen deze aan hun eigen praktijkervaring en onderzoeken, in onderlinge discussie, de praktische relevantie ervan.


Tijdens de themablokken worden inhoudelijke bijdragen geleverd door - afwisselend - organisatie-deskundigen, marketingspecialisten en specialisten op het gebied van verandermanagement, innovatiemanagement en cross cultural management. Kennis uit elk van deze disciplines helpt de deelnemers bij vraagstukken over bijvoorbeeld relatiebeheer, klantwaarde, controle over de organisatie, verantwoording van activiteiten, creativiteit en innovatievermogen.


Voorafgaand aan het programma wordt uitvoerig met elke deelnemer diens praktijksituatie besproken. Vraagstukken die daarin aan de orde komen worden gebruikt als ingang voor de theoretische invulling van elk themablok. Dit garandeert een degelijke aansluiting tussen praktijk en theorie.

Eigen cases

In de twee weken volgend op elk blok worden eigen cases uitgewerkt, die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • een vraagstuk van de deelnemer dat gerelateerd is aan het centrale thema;
 • het analyseren van een trend met betrekking tot dit thema en het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor eigen werkzaamheden.

Reflectiedagen

Ieder blok wordt afgesloten met een dag waarop de cases van de deelnemers behandeld worden. Onder andere de reikwijdte van de theorieën, methoden en technieken komen aan de orde. Wat mag je ervan verwachten? Waar komen ze tot hun recht, waar niet? Welke interventievaardigheden heb je in je eigen organisatie nodig?

Meer informatie over de thema's

Slotmodule

Lees hier meer over de slotmodule.

 

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA


Beginmodule

De eerste module is een kennismaking tussen deelnemers en docenten en met de leervormen die in dit programma gebruikt worden. Er wordt een introductie gegeven in vormen van organiseren, waarbij aandacht is voor de vraag hoe deze vormen in de praktijk te herkennen zijn. De idee hierachter is dat ieder mens op een eigen, karakteristieke manier betekenis geeft aan de omgeving. Die manier van kijken is te herkennen in de wijze waarop iemand organiseert. In verschillende omstandigheden zijn verschillende vormen van organiseren passend.


Deelnemers reflecteren op de manier waarop ze zelf organiseren en als manager of specialist optreden en in de wereld staan.

Centrale thema's in blokvorm

Door actuele thema's vanuit verschillende vakgebieden te belichten, worden de deelnemers op een niveau gebracht dat essentieel is om bedrijfsprocessen in hun totaliteit te begrijpen en daarbinnen te functioneren.


Het programma ontwikkelt zich rond de volgende centrale thema's:

 1. Klanten over de gehele wereld
 2. Controle over het doen en laten van de organisatie
 3. Leiderschap, creativiteit en innovatievermogen

Themablokken

Voor elk thema worden, in blokken van twee dagen, theorieën, methoden en perspectieven aangedragen. Deelnemers toetsen deze aan hun eigen praktijkervaring en onderzoeken, in onderlinge discussie, de praktische relevantie ervan.


Tijdens de themablokken worden inhoudelijke bijdragen geleverd door - afwisselend - organisatie-deskundigen, marketingspecialisten en specialisten op het gebied van verandermanagement, innovatiemanagement en cross cultural management. Kennis uit elk van deze disciplines helpt de deelnemers bij vraagstukken over bijvoorbeeld relatiebeheer, klantwaarde, controle over de organisatie, verantwoording van activiteiten, creativiteit en innovatievermogen.


Voorafgaand aan het programma wordt uitvoerig met elke deelnemer diens praktijksituatie besproken. Vraagstukken die daarin aan de orde komen worden gebruikt als ingang voor de theoretische invulling van elk themablok. Dit garandeert een degelijke aansluiting tussen praktijk en theorie.

Eigen cases

In de twee weken volgend op elk blok worden eigen cases uitgewerkt, die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • een vraagstuk van de deelnemer dat gerelateerd is aan het centrale thema;
 • het analyseren van een trend met betrekking tot dit thema en het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor eigen werkzaamheden.

Reflectiedagen

Ieder blok wordt afgesloten met een dag waarop de cases van de deelnemers behandeld worden. Onder andere de reikwijdte van de theorieën, methoden en technieken komen aan de orde. Wat mag je ervan verwachten? Waar komen ze tot hun recht, waar niet? Welke interventievaardigheden heb je in je eigen organisatie nodig?

Meer informatie over de thema's

Slotmodule

Lees hier meer over de slotmodule.

 

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA


Beginmodule

De eerste module is een kennismaking tussen deelnemers en docenten en met de leervormen die in dit programma gebruikt worden. Er wordt een introductie gegeven in vormen van organiseren, waarbij aandacht is voor de vraag hoe deze vormen in de praktijk te herkennen zijn. De idee hierachter is dat ieder mens op een eigen, karakteristieke manier betekenis geeft aan de omgeving. Die manier van kijken is te herkennen in de wijze waarop iemand organiseert. In verschillende omstandigheden zijn verschillende vormen van organiseren passend.


Deelnemers reflecteren op de manier waarop ze zelf organiseren en als manager of specialist optreden en in de wereld staan.

Centrale thema's in blokvorm

Door actuele thema's vanuit verschillende vakgebieden te belichten, worden de deelnemers op een niveau gebracht dat essentieel is om bedrijfsprocessen in hun totaliteit te begrijpen en daarbinnen te functioneren.


Het programma ontwikkelt zich rond de volgende centrale thema's:

 1. Klanten over de gehele wereld
 2. Controle over het doen en laten van de organisatie
 3. Leiderschap, creativiteit en innovatievermogen

Themablokken

Voor elk thema worden, in blokken van twee dagen, theorieën, methoden en perspectieven aangedragen. Deelnemers toetsen deze aan hun eigen praktijkervaring en onderzoeken, in onderlinge discussie, de praktische relevantie ervan.


Tijdens de themablokken worden inhoudelijke bijdragen geleverd door - afwisselend - organisatie-deskundigen, marketingspecialisten en specialisten op het gebied van verandermanagement, innovatiemanagement en cross cultural management. Kennis uit elk van deze disciplines helpt de deelnemers bij vraagstukken over bijvoorbeeld relatiebeheer, klantwaarde, controle over de organisatie, verantwoording van activiteiten, creativiteit en innovatievermogen.


Voorafgaand aan het programma wordt uitvoerig met elke deelnemer diens praktijksituatie besproken. Vraagstukken die daarin aan de orde komen worden gebruikt als ingang voor de theoretische invulling van elk themablok. Dit garandeert een degelijke aansluiting tussen praktijk en theorie.

Eigen cases

In de twee weken volgend op elk blok worden eigen cases uitgewerkt, die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • een vraagstuk van de deelnemer dat gerelateerd is aan het centrale thema;
 • het analyseren van een trend met betrekking tot dit thema en het in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor eigen werkzaamheden.

Reflectiedagen

Ieder blok wordt afgesloten met een dag waarop de cases van de deelnemers behandeld worden. Onder andere de reikwijdte van de theorieën, methoden en technieken komen aan de orde. Wat mag je ervan verwachten? Waar komen ze tot hun recht, waar niet? Welke interventievaardigheden heb je in je eigen organisatie nodig?

Meer informatie over de thema's

Slotmodule

Lees hier meer over de slotmodule.