Kosten

Kosten

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn de collegegelden vastgesteld op € 2.006,- voor studenten uit de EU/EEA. De kosten voor literatuur en studiematerialen komen uit op ca € 800,-.

LET OP: Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming. 

Studenten kunnen studiefinanciering aanvragen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Met studiefinanciering kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je collegegeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO.

Kijk voor meer informatie over studiefinanciering en de voorwaarden op de website van DUO.

Het collegegeld voor studenten met een nationaliteit van een land dat geen onderdeel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte EER (voor een lijst van EER-landen, klik hier), die derhalve niet in aanmerking komen voor het reguliere collegegeld en/of geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering in Nederland, bedraagt 8.900 euro in het studiejaar 2017-2018.