Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Nadat je je voor Bedrijfskunde hebt aangemeld in Studielink, zijn er nog een aantal stappen die je moet doorlopen om je aanmelding af te kunnen ronden.

Je dient onder andere te voldoen aan de studiekeuzecheck. Bij RSM bestaat de verplichte studiekeuzecheck uit drie onderdelen:

1) Een digitale vragenlijst. Na aanmelding in Studielink krijg je binnen twee weken een vragenlijst opgestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Je bent verplicht om deze vragenlijst volledig en correct in te vullen en terug te sturen.

2) Een studiekeuzebijeenkomst. Na aanmelding in Studielink ontvang je van ons een uitnodiging voor een verplichte studiekeuzebijeenkomst. Tijdens deze dag op de campus maak je op een actieve en intensieve manier kennis met de studie Bedrijfskunde aan RSM.

3) De digitale voorkennistoets wiskunde. Om het eerstejaars vak Wiskunde aan de opleiding Bedrijfskunde te kunnen starten is solide wiskundige voorkennis vereist. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vak is een online voorbereidingscursus met een diagnostische toets ontwikkeld. Het wordt aanbevolen deze voorbereidingscursus te doorlopen en verplicht de toets te maken.

Jouw inschrijving in Studielink is pas volledig afgerond als:
• je voor 31 augustus voldoet aan de toelatingseisen;
• je hebt voldaan aan de studiekeuzecheck;
• je jouw pasfoto hebt geüpload;
• je het collegegeld hebt betaald of de universiteit gemachtigd hebt tot het afschrijven van het collegegeld.

*Ook studenten die al deelnemen of hebben deelgenomen aan het hoger onderwijs vallen hieronder.
Studenten met een toelaatbaar buitenlands diploma zijn wel uitgezonderd. Let op: of een buitenlands diploma toelaatbaar is, wordt vastgesteld door het Admissions Office. Bekijk de 
toelatingseisen voor meer informatie en contactgegevens.