Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Onderstaande informatie had betrekking op de aanmeldingen voor collegejaar 2021-2022. Uiterlijk voor het openen van de inschrijvingen voor de Bachelor zal deze pagina geupdate zijn met de informatie voor de aanmeldingen voor het collegejaar 2022-2023

Nadat je je voor Bedrijfskunde hebt aangemeld in Studielink, zijn er nog een aantal stappen die je moet doorlopen om je aanmelding af te kunnen ronden.

Je dient onder andere te voldoen aan de studiekeuzecheck. Bij RSM bestaat de verplichte studiekeuzecheck uit de volgende onderdelen:

  • Een digitale vragenlijst. Na aanmelding in Studielink krijg je binnen twee weken een vragenlijst opgestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Je bent verplicht om deze vragenlijst volledig en correct in te vullen en terug te sturen. Via deze link kan je de status van je vragenlijst bekijken. Bij voorkeur is deze voor 1 augustus afgerond.
  • Een online studiekeuzebijeenkomst. Binnenkort ontvang je van ons een uitnodiging voor het bijwonen van een verplichte online studiekeuzebijeenkomst. Je moet voor 1 augustus deel hebben genomen aan een van onze online bijeenkomsten. Hierna worden deze niet meer aangeboden en is het niet meer mogelijk om deze af te ronden.
  • De digitale voorkennistoets wiskunde. Om het eerstejaars vak Wiskunde aan de opleiding Bedrijfskunde te kunnen starten is solide wiskundige voorkennis vereist. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vak is een online voorbereidingscursus met een diagnostische toets ontwikkeld. Het wordt aanbevolen deze voorbereidingscursus te doorlopen en verplicht de toets te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld op ons platform waar ook de studiekeuzebijeenkomst gemaakt zal worden. De deadline voor de digitale voorkennistoets wiskunde is 1 augustus 23.59 uur.

Jouw inschrijving in Studielink is pas volledig afgerond als:
• je voldoet aan de toelatingseisen;
• je hebt voldaan aan de volledige studiekeuzecheck;
• je jouw pasfoto hebt geüpload;
• je het collegegeld hebt betaald of de universiteit gemachtigd hebt tot het afschrijven van het collegegeld.

Je kunt de status van jouw inschrijving bekijken in OSIRIS. OSIRIS bereik je via MyEUR. In verband met controle maatregelen kan het even duren voordat je huidige status helemaal up to date is. Reken hierbij ongeveer op 2 weken. Om te kunnen starten met de studie Bedrijfskunde moet je tijdig aan alle eisen voor de aanmelding hebben voldaan.