Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

In verband met de huidige richtlijnen van RSM zullen de studiekeuzebijeenkomsten in een online vorm plaatsvinden. Onze studiekeuzebijeenkomstcoördinator neemt na inschrijving via Studielink contact op om de procedure toe te lichten.

Nadat je je voor Bedrijfskunde hebt aangemeld in Studielink, zijn er nog een aantal stappen die je moet doorlopen om je aanmelding af te kunnen ronden.

Je dient onder andere te voldoen aan de studiekeuzecheck. Bij RSM bestaat de verplichte studiekeuzecheck uit drie onderdelen:

1) Een digitale vragenlijst. Na aanmelding in Studielink krijg je binnen twee weken een vragenlijst opgestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Je bent verplicht om deze vragenlijst volledig en correct in te vullen en terug te sturen. Via deze link kan je de status van je vragenlijst bekijken.

2) Een online studiekeuzebijeenkomst. Binnenkort ontvang je van ons een uitnodiging voor het bijwonen van een verplichte online studiekeuzebijeenkomst.

3) De digitale voorkennistoets wiskunde. Om het eerstejaars vak Wiskunde aan de opleiding Bedrijfskunde te kunnen starten is solide wiskundige voorkennis vereist. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vak is een online voorbereidingscursus met een diagnostische toets ontwikkeld. Het wordt aanbevolen deze voorbereidingscursus te doorlopen en verplicht de toets te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld door onze studiekeuzebijeenkomstcoördinator. Hij zal hierover contact met je opnemen en deze is ook geïntegreerd in de online studiekeuzebijeenkomst.

Jouw inschrijving in Studielink is pas volledig afgerond als:
• je voor 31 augustus voldoet aan de toelatingseisen;
• je hebt voldaan aan de studiekeuzecheck;
• je jouw pasfoto hebt geüpload;
• je het collegegeld hebt betaald of de universiteit gemachtigd hebt tot het afschrijven van het collegegeld.

Je kan de status van je inschrijving bekijken in Osiris. Via MyEUR kan je op Osiris terechtkomen. In verband met controle maatregelen kan het even duren voordat je huidige status helemaal up to date is. Reken hierbij ongeveer op 2 weken.