Voorkennistoets wiskunde

Voorkennistoets wiskunde

Met de voorkennistoets kun je nagaan of je voldoende wiskundige vaardigheden hebt om het vak wiskunde in het eerste jaar van RSM’s bachelorstudie Bedrijfskunde te kunnen volgen. Na elke vraag zie je of je antwoord juist was, met de uitwerkingen en een korte video en uitleg van de achterliggende theorie.

 De toets is geen verplicht onderdeel voor toelating tot de opleiding, maar wel een indicatie van wat gevraagd wordt. Je hebt de meeste kans op slagen tijdens je studie als je minimaal 75% van de vragen correct kunt beantwoorden.

Opfriscursus wiskunde

Als je na het maken van de toets denkt dat het nodig is je wiskunde wat op te frissen, kun je de zomercursus Wiskunde A of de zomercursus Wiskunde B aan het Boswell Beta instituut volgen. In deze cursus komen de meeste onderwerpen uit de toets aan de orde.