Course Manual Uittreksel

Course Manual Uittreksel

De course manual uittreksels van trimesters 8 en 9 zijn doorgaans een tot twee weken voordat een trimester begint, beschikbaar.

Course Manual uittreksel Bachelor 3 trimester 8

Course Manual uittreksel Bachelor 3 trimester 9

De uitgebreide course manual per vak vind je op de Canvas Course van het betreffende vak.

Trimester 7 kent geen course manual omdat dit de vrije keuzeruimte is in Bachelor 3.