Minor buiten de EUR

Minor buiten de EUR

Geinteresseerd in een minor buiten de EUR? 

Het is mogelijk om de RSM minorruimte in te vullen met een minor van een andere universiteit. Studenten die de minorruimte buiten de EUR willen invullen moeten zelf op zoek gaan de mogelijkheden. Je moet er wel rekening mee houden dat iedere universiteit een eigen minorsysteem heeft. Mogelijk dat het minoronderwijs bij andere universiteiten een andere omvang heeft, of dat het onderwijs op een ander moment wordt gegeven dan binnen de EUR.

Als je een minor bij een andere universiteit heeft gevonden die je graag zou willen volgen moet je nog een paar stappen nemen:

Stap 1 = Je dient per mail toestemming te vragen bij onze Examencommissie om de gekozen minor in te brengen in de minorruimte van uw bacheloropleiding. Zij willen dan de volgende informatie:

vakbeschrijving, hoeveel ECTS, in welk Bachelor jaar wordt Minor aangeboden, hoeveel weken duurt de Minor, of er voorkennis verplicht is, in welke taal wordt Minor geboden.

Stuur jouw verzoek via de portal van de Examencommissie: https://request-eb.rsm.nl/

Stap 2 = Je moet toestemming vragen aan de universiteit waar je de minor wilt gaan volgen. Wellicht hebben zij een maximaal aantal plekken en hebben eigen studenten voorrang. Of misschien is er specifieke voorkennis vereist die jij niet hebt.

Stap 3 = Informeer bij de universiteit waar je jouw minor wilt gaan volgen of er nog aanvullende stappen zijn die je moet nemen voordat je kunt deelnemen aan de minor. Denk aan hoe je je moet inschrijven aldaar, als keuzevakstudent. Hoe werkt het daar met roosters en tentameninschrijving etc. Dat dien je allemaal zelf uit te zoeken.

Let op: voor minoren van TU Delft en Universiteit Leiden gelden aparte afspraken. Voor meer informatie over de te volgen procedure voor kunnen doen van een minor op een van deze universiteiten verwijzen wij je graag naar de informatie hierover op de minor-website van de EUR: www.eur.nl/minor.