Double Degree Philosophy

Double Degree Philosophy

Introductie

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Erasmus School of Philosophy (ESPhil) van de Erasmus Universiteit Rotterdam bieden samen een Double Degree bacheloropleiding in Bedrijfskunde en Filosofie aan. Ben je geïnteresseerd in filosofische vraagstukken die betrekking hebben op bedrijfskunde of wil je je academische horizon verruimen? Dan sluit dit programma goed aan bij jouw interesses en ambities. Studenten in dit programma halen twee bacheloropleidingen in vier jaar: een Bachelor of Science (BSc) in Business Administration en een Bachelor of Arts (BA) in Filosofie.

Het Double Degree with Philosophy programma stelt je in staat een aantal filosofische vaardigheden te ontwikkelen, zoals logisch redeneren en het analyseren en conceptualiseren van academische kwesties vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast krijg je een scherper beeld van de geschiedenis en de uitgangspunten van je eigen academische discipline Bedrijfskunde.

Praktische zaken

Het Double Degree curriculum bestaat uit 90 Europese studiepunten (EC) met de mogelijkheid om filosofie vakken te volgen als minor en deze te gebruiken (15 EC) voor Bedrijfskunde. Het cijfer dat voor de minor wordt behaald telt mee voor het GPA.

Bij RSM dienen studenten 20 EC aan vrije keuzeruimte in te vullen. Deelnemers aan het Double Degree programma vullen deze met een minor van FW (First Things: The Power of Philosophy of Doing Philosophy of Science) en de overige 5 EC worden door de Examencommissie vrijgesteld. De vrijstelling wordt op de cijferlijst met een ‘V’ aangeduid. Een vrijgesteld examenonderdeel telt niet mee bij het vaststellen van het gemiddelde examencijfer voor de opleiding. Het is wel nodig om dit vrijstellingsverzoek tijdig via het portaal bij de Examencommissie in te dienen, zodat zij de vrijstelling officieel kunnen verlenen en verwerken.

Je schrijft een thesis voor zowel RSM als voor FW.

Toelating en kosten

Studenten die met succes het eerste jaar van Bedrijfskunde hebben afgerond, kunnen zich aanmelden voor de Double Degree with Philosophy. Er zijn geen extra kosten aan deelname verbonden zolang je een bachelorprogramma volgt aan een Nederlandse universiteit. Indien je de bachelor Bedrijfskunde eerder afrondt dan het Double Degree with Philosophy programme en je je niet inschrijft voor een master aan een Nederlandse universiteit, dan geldt het instellingstarief. Voor 2020-2021 is het instellingstarief voor dit programma vastgesteld op €2.143,-.

Informatiesessie bijwonen? Neem contact op met philosophy@esphil.eur.nl om je in te schrijven.

Heb je een vraag over het programma? Neem dan contact op met Sven Hogervorst (hogervorst@esphil.eur.nl).