NB De deadline voor het aanvragen van de coulanceregeling is verstreken

 

De aanleiding

De Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) heeft in 2018 op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar een aantal aspecten van opleidingen van EUR/RSM, waaronder de opleidingskosten die door EUR/RSM in rekening werden gebracht voor de Parttime Master Bedrijfskunde. De Inspectie staat op het standpunt dat het vragen van een vergoeding voor extra activiteiten, curriculum elementen en diensten niet mag.

Wij zijn het daarmee niet eens en hebben dit ook aangegeven in onze zienswijze op het rapport. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar brief van 29 maart 2019 aan de Tweede Kamer echter aangegeven dat zij het oordeel van de Inspectie volgt. Ook riep zij de Erasmus Universiteit Rotterdam op om een financiële regeling te treffen voor de huidige studenten en eerdere studenten aan wie hogere bedragen in rekening zijn gebracht.

EUR/RSM hoopt met het aanbieden van deze Coulanceregeling een snelle, redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing te bieden.

Beschrijving van de Coulanceregeling

  • De regeling is bedoeld voor studenten en alumni van de lichtingen 2016-2018, 2017-2019 en 2018-2020.
  • De coulancevergoeding die wij aanbieden is 50% van de totale, door betrokkene betaalde, opleidingskosten* die betrekking hebben op de periode tot en met 31 augustus 2019.
    *We verstaan hierbij onder opleidingskosten de kosten die voor de twee jaar (2016-2018, 2017-2019) initieel overeengekomen waren; voor de lichting 2018-2020 gaat dit dus alleen over het eerste collegejaar, waarvan de opleidingskosten zijn vastgesteld op 17.000 euro (wettelijk collegegeld + aanvullende onderwijsvergoeding).
  • Mocht een werkgever (delen van) de onderwijsbijdragen hebben betaald, dan kunnen betrokkene en werkgever gezamenlijk de aanvraag doen, en worden de bedragen naar evenredigheid van de originele betalingen overgemaakt.
  • De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 januari 2020, waarna het aanbod vervalt.
     

U kunt de coulanceregeling en de precieze voorwaarden hier vinden.