NB De deadline voor het aanvragen van de coulanceregeling is verstreken

Toelichting op de Coulanceregeling

In de uitgebreide toelichting op de Coulanceregeling staan de aspecten die wij hebben meegewogen bij de totstandkoming van de Coulanceregeling in deze vorm en voor deze doelgroep. Dat zijn enerzijds:

 • Het willen voorkomen dat (oud) studenten tijdrovende en kostbare juridische procedures moeten aangaan;
 • Het niet onnodig willen schaden van de goede naam van deze opleiding. De kwaliteit daarvan is onomstreden en de goede naam moet gewaarborgd blijven voor de studenten die de opleiding gevolgd hebben of nog volgen;
 • De wens om tegemoet te komen aan de oproep van de minister

En anderzijds:

 • Onze zienswijze dat wij niet in strijd met de wet hebben gehandeld;
 • Het feit dat een vrijwillig aangegane overeenkomst is gesloten (contractvrijheid);
 • De wens om doelmatig om te gaan met de besteding van universitaire middelen.
   

Aanvragen Coulance vergoeding

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u het aanvraagformulier (Bijlage 2 in de PDF) invullen.

U hebt daarbij het volgende nodig:

 1. De gegevens waarnaar in het aanvraagformulier wordt gevraagd;
 2. Kopie van geldig paspoort of identiteitskaart;
 3. Kopie van de bankafschriften waaruit de (periodiek) betaalde opleidingskosten blijken;
 4. Indien van toepassing: een juist en volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de aanvrager en zijn/haar werkgever;

Vervolgens stuurt u het aanvraagformulier en alle benodigde stukken naar: pmbcoulance@rsm.nl

Doe dit vóór 1 januari 2020, want zo lang is deze regeling van kracht.
 

Na de aanvraag

Wij zullen binnen zes (6) weken na ontvangst reageren op de aanvraag. Als alles klopt sturen wij een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Vervolgens hebt u dertig (30) dagen om deze door te nemen, te ondertekenen en terug te sturen naar: pmbcoulance@rsm.nl. Binnen (maximaal) dertig (30) dagen na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst gaan wij dan over tot betaling.