News

Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor: hoe innovatief is uw bedrijf?

De Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam voert onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda jaarlijks een onderzoek uit naar het innovatie- en concurrentie-vermogen van Nederlandse bedrijven. Dit onderzoek staat ook bekend als de “Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor”. Ook dit jaar wordt deze Monitor weer uitgevoerd door INSCOPE - Research for Innovation, een onderzoeksinstituut binnen de Rotterdam School of Management.

Middels dit schrijven nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Met uw deelname draagt u niet alleen bij aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dit onderzoek biedt ook voor u de mogelijkheid om nieuwe inzichten te krijgen in het innovatievermogen van uw organisatie. Zo ontvangt u bij deelname een handzame op uw bedrijf toegesneden managementrapportage waarin de uitkomsten van uw organisatie worden vergeleken met het gemiddelde van uw sector.

U kunt deelnemen door de volgende link te kopiëren naar uw webbrowser:

www.rsm.nl/monitor2016

Type
INSCOPE