Verschil met andere studies

Bedrijfskunde is een brede studie die een aantal basisdisciplines als uitgangspunt heeft, bijvoorbeeld economie, recht, sociale wetenschappen, wiskunde en statistiek, informatica. Het doel van de studie is om mensen op te leiden die van alle aspecten van het leiden van organisaties verstand hebben. Economie is dus één van die aspecten. Het programma van de studie Bedrijfskunde bestaat voor ongeveer 20 procent uit (bedrijfs-) economi­sche vakken.

Economie is ook een brede opleiding maar bestaat voor tenminste 80 procent uit economische vakken; aan het eind van de studie Economie ben je dus specifiek opgeleid om problemen vanuit de economische invalshoek op te lossen. 

Last update:
Thursday, 6 February 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ja. Het grootste verschil is het accent op bètavakken. Bij gewone bedrijfskunde bestaat een derde van het programma uit bètavakken en twee derde uit alfavakken. Bij technische bedrijfskunde is dat net andersom. Bij technische bedrijfskunde krijg je minder economische en juridische vakken en meer techniek en wiskunde. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen Rotterdam en Groningen niet groot. De bedrijfskundeopleiding in Rotterdam is de oudste in het land, en al jaren de meest toonaangevende. Rotterdam heeft de meeste en beste internationale uitwisselingsmogelijkheden.

Last update:
Thursday, 6 February 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No

De opleiding Bedrijfskunde is overwegend in het Nederlands en bij IBA worden alle colleges in het Engels gegeven. De inhoud van het BA programma is vergelijkbaar met die van het IBA programma. Het verschil is dat in bepaalde onderdelen van het IBA curriculum het internationale karakter nadrukkelijker naar voren komt. Daarnaast is minimaal 50 procent van de IBA studenten van buitenlandse afkomst en geschiedt de toelating van de IBA studenten via een selectie.

Last update:
Thursday, 6 February 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No