Contact

Contact

Programma Manager Bachelor 1

Voor vragen over het programma van en voorlichting over het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde kun je contact opnemen met Programma management. Tel.: 010-408.1818 / e-mail bachelor1@rsm.nl

Erasmus Studenten Service Centrum

Het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) is het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor onder andere:

  • Inschrijving als student, wijzigen van opleiding, het beëindigen van je inschrijving en teruggave van collegegeld; 
  • Aanvragen van diverse verklaringen, bewijs van betaald collegegeld, of duplicaat collegekaart;
  • Aanmelden voor schriftelijke tentamens, bijvoorbeeld wanneer je te laat bent, en voor mondelinge tentamens, werkstukken en scripties;
  • Inschrijving voor taaltoetsen, taalcursussen, en cursussen en trainingen op het gebied van studieondersteuning en voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Ook maak je via het ESSC je afspraken met de studentendecanen, de vertrouwenspersoon en de universiteitspsychologen.

Studieadviseurs

Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, allerlei regelingen en studieonderbreking.
Stuur jouw vragen per e-mail naar studieadviseur@rsm.nl.

Adres

Rotterdam School of Management, Erasmus University
Opleiding Bedrijfskunde. Mandeville gebouw, kamer T5-24 / T5-28 
Burgemeester Oudlaan 50
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam