Studiegids en Course Manual

Studiegids en Course Manual

Studiegids

De studiegids Bedrijfskunde voor het studiejaar 2019-2020 is vanaf eind augustus te raadplegen via de Current Students website.

Course Manual

Het Course Manual uittreksel is een overzichtelijk boekje met specifieke informatie over de vakken zoals het rooster, literatuurlijst en de toetsing. Het uittreksel ontvang je tijdens de kick-off en is een paar weken voor start van het trimester te vinden op de Current Students website. De uitgebreide Course Manual teksten zijn voor de start van het trimester via Canvas te downloaden.