Course Manual

Het Course Manual uittreksel is een overzichtelijk boekje met specifieke informatie over de vakken zoals het rooster, literatuurlijst en de toetsing. Het uittreksel ontvang je tijdens de kick-off en is een paar weken voor de start van het blok te vinden op de Current Students website. De uitgebreide Course Manual teksten zijn voor de start van het blok via Canvas te downloaden.