Course Manual

De uitgebreide Course Manual teksten zijn voor de start van het blok via Canvas te downloaden.

Algemene vakinformatie voor blok 1 en blok 2 (september t/m december) vind je vanaf begin augustus via www.courses.eur.nl. Vakinformatie van blok 3 en 4 zal vanaf december via www.courses.eur.nl beschikbaar worden gesteld.