Onderwijs 2021-2022 (najaar)

Onderwijs 2021-2022 (najaar)

Onderwijsbeleid eerste semester academisch jaar 2021-2022

Omdat we onze (toekomstige) studenten op tijd en helder willen informeren, vind je hieronder de hoofdlijnen van het beleid van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) met betrekking tot BSc, Premaster en MSc onderwijs in het komende eerste semester 2021 -22 (september - december 2021). Onze belangrijkste boodschap is - kom naar Rotterdam. Hieronder staat nadere uitleg over ons beleid.

In het kort:

  • Kom naar Rotterdam
  • Verhoogde aanwezigheid op de campus; niet naar de campus komen zou de uitzondering moeten zijn
  • RSM biedt “blended learning” aan, een combinatie van online en on-campus activiteiten, met passieve streaming van campusactiviteiten
  • Synchroon/live activiteiten worden voornamelijk overdag aangeboden (Centraal Europese Tijd, CET)
  • Tentamens vinden zoveel mogelijk plaats op de campus
  • Voor tentamens op afstand kan online proctoring met twee camera's van toepassing zijn

 

1. Hervatten van lesgeven op de campus

Zoals aangekondigd door de Erasmus Universiteit Rotterdam hopen we vanaf september 2021 het lesgeven op de campus geleidelijk te kunnen hervatten en over te gaan op ‘post-pandemisch’ onderwijs. Alle studenten, vooral eerstejaarsstudenten, worden uitgenodigd en aangemoedigd om naar Rotterdam te komen, omdat een deel van hun academische reis op de campus plaatsvindt. Zo kunnen studenten elkaar ontmoeten, iets waarvan we weten dat onze studenten dit het afgelopen studiejaar hebben gemist. Op dit moment hebben we een mix van on-campus en online onderwijs klaar. Voor veel lessen zullen studenten moeten werken in kleinere groepen die elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten, buiten de campus, waarbij nog steeds persoonlijke contacten mogelijk zijn, met inachtneming van mogelijk op dat moment nog blijvende pandemische beheersregels. Bovendien betekent dit dat studenten in Rotterdam persoonlijk contact kunnen leggen met kleinere aantallen medestudenten in een informele setting, uiteraard met inachtneming van de Covid-regels. Gezien deze keuze bieden we slechts beperkte voorzieningen voor studenten die niet naar Rotterdam kunnen komen. We zullen ervoor zorgen dat er een online back-up is voor het onderwijs op de campus zodat studenten toch kunnen deelnemen en examens kunnen halen, maar voor activiteiten die op de campus worden aangeboden, zal de online optie niet volledig vergelijkbaar zijn met de ervaring van het onderwijs op de campus. Over het algemeen vinden on-campus en synchrone online onderwijsactiviteiten plaats tijdens de Nederlandse werktijden (09: 00-17: 00 CET), en in sommige gevallen ook 's avonds. Dit betekent dat online deelname (onderwijs- en beoordelingsactiviteiten) voor studenten in andere tijdzones mogelijk plaatsvindt tijdens minder conventionele uren op hun locatie. Beoordelingen kunnen ook op zaterdag plaatsvinden; De exacte timing van lessen en tentamens zal in een later stadium worden gecommuniceerd. We zijn ons ervan bewust dat sommige studenten om redenen buiten hun macht niet naar Rotterdam kunnen komen. Voor deze studenten worden ook online voorzieningen aangeboden. Voor de zomer worden alle internationale studenten (ook uitwisselingsstudenten) bevraagd over hun intenties om naar Rotterdam te komen. Let wel dat er geen financiële compensatie zal zijn voor studenten in geval van een plotselinge en onverwachte lockdown waarbij RSM gedwongen wordt het onderwijs volledig online aan te bieden. We raden onze internationale studenten dan ook aan op tijd te beginnen met hun visumprocedures, omdat deze door Covid meer tijd in beslag nemen dan gewoonlijk.

2. Streven naar “blended learning”

Het is onze bedoeling om het herfstsemester voor alle programma's als “blended learning” aan te bieden, waarbij activiteiten op de campus worden gecombineerd met online activiteiten. De balans tussen online en oncampus is mede afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 restricties en regelgeving in de komende maanden en kan per opleiding en of cursus verschillen.

3. Alle activiteiten op de campus zijn ook online beschikbaar

Voor alle activiteiten op de campus wordt een extra online optie voorzien. Afhankelijk van de Covid-situatie en van de cursus of module kan dit de vorm aannemen van: Studenten die op afstand lessen volgen op de campus via livestream (passieve deelname) - studenten die toegang hebben tot opnames - studenten die de lessen online of op de campus bijwonen volgens een roterend schema binnen een cohort of programma - speciale online tutorials voor studenten op afstand, die geval per geval moeten worden bevestigd

4. Hoorcolleges online

Omdat onze studenten hebben aangegeven deze nieuwe manier van college geven te waarderen, verwacht RSM dat de meeste hoorcolleges in BA en IBA jaar 1 en 2 zullen worden vervangen door online versies, die ook zullen worden opgenomen. Werkgroepen en andere kleinschalige activiteiten vinden bij voorkeur plaats op de campus, op een beheersbare en veilige manier. Voor hoorcolleges in MSc-opleidingen met meer dan 200 studenten wordt aanbevolen een vergelijkbare aanpak te volgen door deze colleges online aan te bieden. Dit wordt echter bepaald door de docent en kan dus per vak/programma verschillen.

5. Examens en beoordelingen

Tijdens het eerste semester vinden tentamens en beoordelingen bij voorkeur plaats op de campus. De kans bestaat echter dat dit door Covid-19-gerelateerde overheidsmaatregelen of individuele persoonlijke omstandigheden niet altijd mogelijk zal zijn. In dit geval is het ook nodig om online tentamens en beoordelingen te regelen, waarvan sommige kunnen worden gecontroleerd. Voor gecontroleerde online tentamens moeten studenten voor hun eigen apparatuur zorgen (d.w.z. laptop met camera en microfoon en een mobiele telefoon of tablet met camera), en ze zullen de regels voor proctoring en de mogelijk onconventionele tijden voor tentamens moeten accepteren, afhankelijk van hun eigen tijdzones.

6. Planning - indien nodig terugkeren naar online

De roosters van het eerste semester worden medio juli 2021 gepubliceerd. In de hoop volledig terug te keren naar de campus zijn voor veel onderwijsactiviteiten zalen toegewezen. Als hetechter nog steeds nodig is afstand te houden tijdens het eerste semester, kan de zaalcapaciteit beperkt zijn. In dit geval kunnen we groepen studenten rouleren, om enerzijds te voorkomen dat groepen te groot worden en anderzijds om elke student de mogelijkheid te bieden tot onderwijs op de campus. De school is ook bereid om terug te gaan naar een “blended” online en on-campus onderwijsmodel, of zelfs indien nodig een volledig online model.

7. Onderwijs in het tweede semester

We hopen dat het onderwijs bij RSM in het tweede semester (januari - juni 2022) weer volledig op de campus plaatsvindt. De beslissing over de onderwijsvorm voor dit semester wordt op een later tijdstip meegedeeld.

8. Tot slot

We zijn van plan om activiteiten op de campus mogelijk te maken waar en wanneer we maar kunnen, en geleidelijk weer op weg te gaan naar een volledige onderwijservaring op de campus. We hopen dat u begrijpt dat we dat in dit stadium nog niet kunnen garanderen. Het vereist flexibiliteit van alle betrokkenen - met als doel om zoveel mogelijk een veilige studentenervaring op de campus te garanderen.