Examenreglementen

Examenreglementen

Elke opleiding heeft twee examenreglementen:

  1. de Onderwijs- en Examenregeling (OER) ex artikel 7.13 WHW, vast te stellen door de decaan;
  2. de Regels en Richtlijnen (R&R) ex art. 7.12 WHW, vast te stellen door de Examencommissie.

In de OER worden onderwerpen behandeld als de inhoud van de opleiding, opsomming van vakken en de wijze waarop ze getentamineerd worden, de studielast per vak, een opsomming van de masterprogramma's, de volgorde van vakken, de leerdoelen van de opleiding, de aansluiting bacheloropleiding op de masteropleiding, doorstroomcriteria, toelatingeisen, schakelprogramma’s, nadere vooropleidingseisen zoals wiskunde en Engels, etc.

In de R&R staan zaken als regels met betrekking tot aanmelding tentamens en examens, orde tijdens tentamens, fraude, instructies aan examinatoren met betrekking tot nakijktermijn, beoordeling, zak/slaagregeling e.d.

Hieronder zijn de Examenreglementen voor de Nederlandstalige opleidingen te vinden voor academisch jaar 2016-2017. Zie het Archief voor de Examenreglementen van voorgaande jaren.

 

Archief