FAQs

FAQs

Is het ook mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen?

Verzoeken kunnen digitaal worden aangeleverd via het Online Verzoek Formulier. Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. Voor meer informatie, zie Contact Informatie.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No