FAQs

FAQs

Ik ben het niet eens met de beslissing van de Examencommissie.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kunt u hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep. 

 

Last update:
Friday, 15 March 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No