FAQs

FAQs

Verwerkt de Examencommissie mijn cijfers in Osiris?

Nee, de cijferregistratie wordt verwerkt door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, Sanders gebouw, kamer L3-033 (tel. 010-4081019).

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No