FAQs

FAQs

Ik heb me wel ingeschreven voor het tentamen maar mijn cijfer is niet in Osiris geboekt.

Een cijfer kan door verschillende oorzaken niet geboekt staan in Osiris:

  • het cijfer is destijds niet door de docent aangeleverd bij de Examenadministratie en als gevolg daarvan niet door hen ingeboekt;
  • het cijfer is wel doorgegeven aan de Examenadministratie maar een rechtmatige inschrijving voor het tentamen ontbrak, als gevolg waarvan u geen recht hebt op een resultaat. Als u zich voor een tentamen via Osiris hebt ingeschreven, ontvangt u altijd een bevestigingsemail. Bewaar deze email(s) totdat uw cijfer definitief in Osiris is geboekt. Dit is namelijk uw bewijs van inschrijving;
  • er is een vermoeden van fraude welke onderzocht wordt. In dat geval wordt het cijfer (nog) niet geregistreerd.

N.B. Indien uw cijfer niet in Osiris is geregistreerd, neem dan eerst contact op met de Afdeling Studievoortgang & Diplomering van de Studentenadministratie, Sanders gebouw, kamer L3-033.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No