FAQs

FAQs

Ik wil een minor volgen aan een andere faculteit/universiteit.

Het is mogelijk de profileringsruimte van trimester 7, bachelor 3, in te vullen met een externe minor van een andere universiteit. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie. Vergeet niet de volgende informatie in uw verzoek op te nemen: vakbeschrijving, hoeveel ects, in welke bachelor jaar de minor wordt aangeboden, hoeveel weken de minor duurt, of er voorkennis verplicht is, in welke taal de minor wordt geboden. U dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan u eventueel moet voldoen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien u vragen over dit onderwerp heeft, kunt u ook contact opnemen met de programma manager bachelor 2&3 of de studieadviseurs. Meer informatie over de minor aan de EUR kunt u vinden op de website www.eur.nl/minor

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No