FAQs

FAQs

Kan ik een vak uit mijn Bachelor programma compenseren?

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van de profileringsruimte trimester 7 met meer dan 7,5 EC, de Research Training/Bachelor Thesis en – indien van toepassing – de vakken die deel uitmaken van het Sandwich Year – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, u hoeft hier verder niets voor te doen.

De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend: stuur uw verzoek in via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, berekend waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.

Last update:
Monday, 28 January 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No