Verzoeken

Verzoeken

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie, op verzoek van de student, bijzondere regelingen treffen. Hieronder volgt een opsomming en omschrijving van verzoeken die het meest frequent worden ingediend bij de Examencommissie. Wij verzoeken u eerst het bijbehorende beleid te lezen van een specifiek verzoektype alvorens een verzoek in te dienen.