Compensatie B1 en B2/B3

Compensatie B1 en B2/B3

In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:

Compensatieregeling Bachelor 1

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1, mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1.

Compensatieregeling Bachelor 2/3

Daarnaast kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel – uitgezonderd de vakken die deel uitmaken van de profileringsruimte trimester 7, B3 en het leeronderzoek/thesis – van cursusjaar B2 óf B3 mits het gewogen gemiddelde (over het gehele bachelor programma) minimaal een 7,0 is.

De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, de student hoeft niets te doen.
De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Het verzoek kan worden ingediend via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Examenadministratie berekend, waarna de Examencommissie een pos/neg. besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.