Geldigheid (deel)resultaten

Geldigheid (deel)resultaten

Voor het bachelor programma geldt dat, tenzij anders vermeld, de geldigheidsduur van behaalde examenonderdelen – inclusief elders afgelegde onderdelen, die goedgekeurd zijn als onderdeel van het examenprogramma – en verleende vrijstellingen zes jaar is.

Om het bachelor getuigschrift te verwerven moeten resultaten geldig zijn, dus eventueel vervallen resultaten dienen opnieuw te worden afgelegd. Vanaf de toetsdatum van het behaalde examenonderdeel wordt gerekend met zes kalenderjaren. 

De geldigheidsduur van behaalde examenonderdelen in de master is drie jaar. Met uitzondering van de Part time Master Bedrijfskunde waar een geldigheidsduur van vier jaar gehanteerd wordt. Premaster resultaten blijven twee aaneengesloten studiejaren geldig.

De Examencommissie kan de geldigheidsduur verlengen indien naar haar oordeel de kennis, het inzicht en de vaardigheden met betrekking tot het betreffende examenonderdeel nog niet verouderd zijn.

Indien een examenonderdeel wordt getoetst door meer dan één tentamen, dan is de geldigheidsduur van de deelresultaten beperkt tot het studiejaar waarin de deelresultaten zijn afgelegd. Is er sprake van persoonlijke omstandigheden en is verlenging van een deelcijfer nodig om studievertraging te voorkomen, dan dient u contact op te nemen met de studieadviseurs.