Keuzevak

Keuzevak

Studenten kunnen op beperkte schaal vakken van andere opleidingen inbrengen als keuzevak in hun examenprogramma. Het gaat daarbij vooral om de invulling van trimester 7 van de bacheloropleidingen (=eerste trimester van bachelor 3) of de free elective van de masteropleidingen.

Het algemene beleid van de Examencommissie met betrekking tot het inbrengen als keuzevak van vakken van andere opleidingen is als volgt:

  1. Het vak moet onderdeel zijn van een geaccrediteerde opleiding van een Nederlandse universiteit of een buitenlandse research driven university. Een Summer Course bijvoorbeeld behoort doorgaans niet tot een dergelijke opleiding en wordt daarom over het algemeen niet toegekend;
  2. Het vak moet qua niveau gelijkwaardig zijn aan het RSM vak, dus bijvoorbeeld geen bachelor vak als master free elective;
  3. Het vak moet qua inhoud, vaardigheden, attitude en toetsing voldoende passen binnen de gestelde eindtermen van de opleiding;
  4. Het vak moet toegevoegde waarde hebben voor de opleiding en daarom mag er niet te veel overlap zijn met verplichte onderdelen van de betreffende RSM-opleiding;
  5. In principe geldt dat het externe vak Engelstalig moet zijn in de Engelstalige opleidingen van de RSM. Uitzondering is een taalvak in het kader van de IBA-opleiding;
  6. Het vak wordt niet gebruikt voor een andere opleiding die door betrokken student wordt gevolgd;
  7. Het vak moet gevolgd en getentamineerd worden terwijl de student bij de RSM als student staat ingeschreven.

Het verzoek dient voor de start van het keuzevak ingediend te worden via het Online Verzoek Formulier. Het verzoek moet voorzien zijn van alle relevante stukken (zoals vakbeschrijving, literatuurlijst, etc.).

Het volgen van een bachelor minor overeenkomstig het EUR minorregister behoeft in principe geen aparte goedkeuring van de Examencommissie.

Er is wel een expliciete goedkeuring van de Examencommissie vereist indien een student een tweede minor in zijn/haar examenprogramma wil opnemen. Deze goedkeuring dient vooraf aangevraagd te worden.

Verzoeken voor het doen van externe vakken via een Exchange programma worden behandeld door International Office.