Business information management

Business information management

Mensen willen overal kunnen werken, ‘het kantoor’ is een flexibele werkplek. Informatie moet daarom overal toegankelijk zijn en we moeten elkaar via ‘het nieuwe werken’ altijd en overal kunnen vinden. In dit college richt u zich op de uitdagingen en mogelijkheden van informatietechnologie (IT) voor organisaties. U onderzoekt de afstemming tussen IT en de bedrijfsstrategie vanuit een algemeen managementgezichtspunt. Hierbij leert u nieuwe ontwikkelingen rond kennismanagement, sociale media, cloud computing en crowd sourcing.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, bent u in staat om:

  • strategische informatiesystemen te identificeren en te beoordelen op hun effect op bedrijfspositionering en de concurrentiepositie
  • het proces van informatiemanagement in te richten; de resultaten van informatiemanagement te beoordelen; de relatie van informatiemanagement met de algemene strategie vast te stellen; en het instrumentarium (zoals de enterprise architectuur en portfoliomanagement) in te zetten
  • het proces, de context en de vraagstukken van ontwikkelprojecten van informatiesystemen te beoordelen en een informatie- en procesanalyse uit te voeren
  • de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën te beoordelen en de mogelijke kansen en bedreigingen daarvan op de strategie en operatie in te zien.