Voor wie

Voor wie

  • (Register-) Accountants
  • Fiscalisten
  • (Bedrijfs-) Economen
  • Corporate Finance Specialisten
  • Investment Bankers
  • Juristen
  • Fusie en Overname Specialisten
  • Controllers
  • Financieel Directeuren
  • Professionals in participatiemaatschappijen.

Deelnemers zijn overwegend werkzaam binnen de financiële wereld (accountancy, beleggings- en investeringsmaatschappijen, corporate finance en banken). Het merendeel (zeventig procent) heeft een opleiding achter de rug op het gebied van (bedrijfs)economie of bedrijfskunde. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar en de helft van de deelnemers heeft een werkervaring van meer dan vijftien jaar. Deze samenstelling staat borg voor een hoog niveau en een interactieve benadering. De deelnemers wisselen regelmatig ervaringen uit en profiteren op deze wijze van verschillende praktische inzichten. Dit is vooral na de theoriemodules van belang.

Ervaringen van deelnemers

"Met deze opleiding heb ik de perfecte basis gecreëerd voor mijn verdere carrière in het waardering vak. Het is een waardevolle toevoeging op mijn bedrijfseconomische achtergrond en een verrijking voor mezelf als persoon. Deze opleiding zet je enorm aan het denken over de verschillende principes in de economische wetenschap. Door de verdere verbreding van je theoretische en praktische kader kun je jezelf vragen stellen die je eerder nog niet voorzag."
Kathelijn Peerden MSc. RV, consultant/register valuator, Aeternus

“Business Valuation van RSM is een waardevolle opleiding, praktisch ingestoken met een goede theoretische basis. Het waarderen van ondernemingen is omgaan met onzekerheden en risico's. RSM heeft aandacht voor deze gebieden en een goede focus op de opbouw van de verwachte geldstromen in de toekomst. De opleiding is een gedegen basis als opstap naar het examen van Register Valuator.”
Eric Gort RA, adviseur en partner, PKF Wallast

“Waar specialisten elkaar versterken ontstaat een team met meerwaarde’ is naar mijn mening dé samenvatting van deze opleiding. De docenten zijn echte specialisten die ruimte geven voor een uitdagende, diepgaande discussie over het vak. Dit in combinatie met een kleine groep gedreven studenten geeft echte meerwaarde. En alles is direct in de praktijk bruikbaar. Ik had niet voor mogelijk gehouden dat ik studeren nog zo geweldig zou gaan vinden.”
Marc van Stratum RA RV, partner,  HLB Van Daal & Partners

"De opleiding Business Valuation is voor mij een perfect middel gebleken om de in de loop der jaren opgedane praktijkkennis en -ervaringen in het meest actuele theoretisch kader te plaatsen. Door de inzet van docenten die over veel praktijkervaring beschikken wordt een goede koppeling gelegd  tussen theorie en praktijk. Het geeft nog maar weer eens de  bevestiging dat waarderen specialistisch maatwerk is. Daar wordt in de praktijk nog wel eens (te) makkelijk over gedacht!"
mr. Hans Bredewoud RV, Bredewoud CF BV te Wierden

Diplomering 2015

Rotterdam School of Management, Erasmus University feliciteert 20 graduates in Business Valuation. Deze deelnemers van Business Valuation leergang 30, 31 en 32 hebben op 27 november 2015 hun diploma in ontvangst genomen.