Management van verandering

Management van verandering

Tijdens deze collegereeks leert u verschillende inzichten in het organiseren van veranderprocessen, hoe u deze kunt begeleiden, hoe u erbinnen kunt interveniëren en hoe u het kunt sturen. Management van verandering biedt u een mix van theorie en praktische hanteerbaarheid van concepten. Daarbij is er zowel oog voor conventionele stromingen als aandacht voor meer recente perspectieven. U bestudeert betekenisgeving, verschillen in denkwijzen, organiseren als interactieproces, veranderkunde en diagnose. U kunt de gedoceerde stof door middel van oefeningen toepassen in uw eigen werkomgeving.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de collegereeks, heeft u de volgende leerdoelen behaald:

  • kennis van verschillende theoretische opvattingen over veranderen
  • inzicht in verscheidene achtergronden van verandering en de relevantie van context
  • effectief observeren van interacties in organisatorische situaties, en inschatten welke consequenties het voor betrokkenen heeft
  • reflexief vermogen op de eigen positie in organisatorische situaties
  • interveniëren in organisatorische situaties vanuit een meervoudig perspectief.