Hoe financier ik de opleiding?

Hoe financier ik de opleiding?

Als je alle of een deel van de studiekosten zelf betaalt, kun je deze als scholingsuitgaven meenemen in je belastingaangifte. We geven je graag een beeld van de teruggave die je zou kunnen ontvangen. De berekeningen zijn gebaseerd op informatie van de Belastingdienst.  

Als je je werkgever m.b.t. de financiering wilt overtuigen kun je zelf creatief zijn om hem/ haar tegemoet te komen. 

Bruto voor Netto
Wist je dat € 100 netto meer salaris gelijk staat aan ongeveer € 180 bruto en ongeveer  € 230 totale werkgeverslasten? Door € 100 netto in te leveren kun je een budget van € 230 creëren voor je opleiding, zonder dat je werkgever er iets aan hoeft uit te geven. Uiteraard is dit voorbeeld afhankelijk van de belastingdruk die voor jou en je werkgever van toepassing is.

Cafetariastelsel
Sommige studenten nemen minder vrije dagen op of werken extra uren. Je kunt met je werkgever afspreken dat je tijdens de duur van je studie geen salarisverhoging ontvangt, of vastleggen dat je na de studie nog voor bepaalde tijd voor de organisatie blijft werken.