Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld

Wilt u deelnemen aan het Parttime Master Bedrijfskunde programma van de RSM en zoekt u hulp bij het financieren van de kosten? Dan kunt u met de RSM Rabo MSc Financiering extra krediet verkrijgen.

Met de RSM Rabo Financiering wordt de mogelijkheid bekeken om tot een bedrag van €32.000 te financieren. Dankzij de samenwerking tussen RSM en Rabobank Rotterdam ontvangt u een korting op de effectieve rente. U betaalt per maand aflossing en rente van 2% van het geleende bedrag. De aflossingsperiode is afhankelijk van de hoogte van het krediet en de maandbetaling.

U hoeft geen klant van de Rabobank te zijn en u hoeft ook geen extra onderpand als zekerheid in te brengen. Een extra voordeel voor iedereen die bij de RSM studeert!

Voorbeeld.

U bent toegelaten tot het Parttime Master Bedrijfskunde programma en uw werkgever is bereid om u voor € 5.000 tegemoet te komen in de kosten. U hebt zelf € 5.000 gespaard en het restant wilt u graag lenen. U betaalt maximaal 52% belasting.

De totale kosten van de opleiding zijn € 32.850,00. U dient in totaal € 27.850 zelf te betalen (€ 32.850 minus € 5.000 bijdrage werkgever) en u zoekt financiering voor een bedrag van € 22.850.(€ 27.850 minus € 5.000 eigen spaargeld).

De kosten voor de Parttime Master Bedrijfskunde zijn in twee kalenderjaren aftrekbaar van de belastingen. Uw totale eigen investering is € 27.850. Dit levert u een aftrekpost in het eerste jaar van € 7.800 (maximale aftrekbaar per jaar € 15.000 tegen 52%) en in het tweede jaar van € 6.682 (€ 27.850 minus € 15.000 tegen 52%). U kunt dus totaal € 14.182 (€ 7.800 plus € 6.682) terug ontvangen van de belastingen. Het bedrag dat u moet lenen is dus € 13.668 (€ 27.850 minus € 14.182).

Bij de Rabobank Rotterdam sluit u een doorlopend krediet af. De Rabobank berekent u een rente van 8,00 % (dit is een rekenvoorbeeld. Voor de actuele rente kunt u contact opnemen met de Rabobank) en u betaalt een bedrag van minimaal € 273 per maand (2% van het geleende bedrag) aan rente en aflossing.

Conclusie: u investeert € 5.000 eigen geld en betaalt € 273 per maand. Dat is minder dan € 10 per dag. Daarmee financiert u de kosten van deelname aan de Parttime Master Bedrijfskunde van de RSM.

 

Meer weten?

Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg uw belastingadviseur of bezoek www.belastingdienst.nl voor meer informatie over uw specifieke situatie. Het gehanteerde rentepercentage is fictief en kan afwijken van de daadwerkelijke rente. Informeer bij Rabobank Rotterdam voor de actuele rentestand en de voorwaarden van het doorlopend krediet. De RSM Rabo MSc Financiering is door de RSM in samenwerking met Rabobank Rotterdam ontwikkeld. RSM heeft geen commercieel belang in de RSM Rabo MSc Financiering.