Business Information Management

Business Information Management

Docent: Drs. Aart P. Simons
Data colleges: 19 januari, 16 februari, 9 maart, 30 maart, 19 april,  2 mei

Omschrijving van het vak:

Mensen willen overal kunnen werken. Informatie moet daarom overal toegankelijk zijn en we moeten elkaar altijd en overal weten te vinden. 'Het kantoor' is niet langer meer een fysieke omgeving en we maken kennis met 'het nieuwe werken'. In dit college richten we ons op de uitdagingen en mogelijkheden van informatietechnologie (IT)voor organisaties. De nadruk ligt daarbij op de afstemming tussen IT en de bedrijfsstrategie vanuit een algemeen managementgezichtspunt.

We zullen onder andere ingaan op nieuwe ontwikkelingen rond Knowledge Management, Sociale Media, Cloud Computing en Crowd Sourcing.

Het vak bestaat uit interactieve colleges. U wordt via opdrachten uitgedaagd om u in de stof te verdiepen in de context van een concrete bedrijfssituatie.