Management van Verandering

Management van Verandering

Docenten: ir. Ton Roodink, prof. dr. Alexander Maas en dr. Marja Flory
Data colleges: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 4 april, 18, april, 9 mei, 18 mei en 23 mei 2017

Omschrijving van het vak

Mensen in organisaties hebben vrijwel dagelijks met veranderingen te maken. Waarden en normen zijn geen constanten in onze samenlevingen; relaties met relevante stakeholders variëren; technologieën worden verder ontwikkeld; personen treden toe tot de organisatie, ontwikkelen zich en verlaten de organisatie. Niet-veranderen is geen mogelijkheid? Hiermee wordt ook de vraag naar het mede vergemakkelijken en aansturen van verander­processen van belang. Vergemakkelijken en aansturen door betrokkenen, waaronder betrokken managers, en door mensen die er van buiten bij betrokken worden: organisatieadviseurs.

Het aandachtsgebied Management van Verandering binnen het vakgebied Bedrijfskunde houdt zich bezig met vragen hoe we kunnen kijken naar organiseer- en veranderprocessen, hoe we deze kunnen begeleiden, er binnen kunnen interveniëren en er mede sturing aan kunnen geven.

De major Management van Verandering heeft als voornaamste doelstelling de in de groep aanwezige kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot het sturen en beheren van veranderprocessen bij organiseren te gebruiken en te verdiepen aan de hand van recente literatuur en oefenvoorbeelden.