Personal Branding

Personal Branding

Deelnemers en alumni bogen zich over hun CV en vroegen zich af hoe een recruiter deze zou lezen. Dorianne van Schaijk,  studiekeuze-, loopbaanadviseur en sollicitatietrainer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelde dat elke CV wel een verbetering kan gebruiken. Je CV zouden functioneel moeten zijn en aangeven hoe onze ervaringen en opleiding concreet aansluiten bij de baan waarvoor we ons willen kwalificeren.

Niet langer is een CV opgebouwd uit de hoofdstukken 'loopbaan', 'opleiding' en 'hobbies'. Dorianne gaf iedereen persoonlijke feedback en advies. Een waardevolle avond voor iedereen die zich maximaal wil voorbereiden op een volgende baan.