2014: Managementinnovatie

2014: Managementinnovatie

Ongeveer 80 alumni, studenten en andere geïnteresseerden woonden op 16 april 2014 een alumni bijeenkomst over management innovatie bij. Innovatie wordt vaak geassocieerd met productinnovatie. Managementinnovatie is minder bekend maar blijkt belangrijk te zijn voor het succes van ondernemingen.

Professor Frans van den Bosch heeft de noodzaak van managementinnovatie onderzocht en onderstreept. Twee afstudeerders van de Parttime Master Bedrijfskunde vertelden het publiek over hun scripties. Alumnus George Smallenbroek gaf een presentatie over management innovatie, rolconflicten en bedrijfsprestaties. Smallenbroek beschreef hoe een hogere efficiëntie kan worden bereikt door meer samen te werken en informatie te delen. Daarna sprak alumnus Dennis van Hattem over rollen en rolconflicten van het middenmanagement en gaf aan dat managementinnovatie ook te maken heeft met de stijl van leiding geven.

Professor Frans van den Bosch gaf vervolgens een college over managementinnovatie als competitive advantage. Van den Bosch benadrukte het belang van ‘innovatie van management’. Hij zei dat als de omgeving van een organisatie verandert, de noodzaak ontstaat om opnieuw na te denken over hoe de organisatie is ingericht, welke producten en diensten het voortbrengt en op welke wijze er winst gemaakt wordt. Van den Bosch zei dat innovatie moeilijk tot stand te brengen is in organisaties, want de focus ligt op de korte termijn en op efficiëntie. “Innovatie management betekent dan dat je nieuwe vormen zoekt voor innovatie. Bijvoorbeeld in netwerken en in samenwerking tussen ondernemingen,”. Van den Bosch ging ook in op zijn observaties over de Port of Rotterdam en de manier waarop in de Rotterdamse haven managementinnovatie bepalend is voor het succes van de organisatie.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.