Interview met René Olie

Docent strategisch en internationaal management

Dr. René Olie is al sinds 2001 als Associate professor strategisch en internationaal management verbonden aan RSM en een bekend gezicht voor veel Parttime Master Bedrijfskunde-studenten. Over de internationale award voor Best Paper die hij onlangs samen met een collega ontving, is hij bescheiden. “Elke docent doet ook nog actief onderzoek en onderzoeksinzichten kun je weer gebruiken in colleges.”

 

Wat biedt de Parttime Master Bedrijfskunde professionals?

De waarde van deze master ligt, naast het interessante netwerk, vooral in een stuk inzicht en begrip. Dit krijg ik ook terug van studenten, dat iemand opmerkt: “Discussies in mijn bedrijf doorzie ik nu veel beter.” Er zit enorm veel humbug in bedrijven en er wordt meer dan eens besloten op basis van intuïtie; onderbouwing en strategie zijn nodig.
Je leert op een systematische manier tegen vraagstukken aankijken. Theorieën zijn belangrijk en je hebt er iets aan, maar systematiek in je denken is minstens zo waardevol. Dit ervaar je als student aan den lijve bij het uitvoeren van je eigen onderzoek. Je snapt hierdoor ook veel beter hoe andere onderzoeken, zoals die van McKinsey, worden opgezet en hoe je gegevens moet interpreteren.

Hoe worden de colleges vormgegeven?

In het derde semester geef ik ‘strategische vernieuwing en corporate entrepreneurship’ en ‘strategische groei en corporate development’. Beide specialisatievakken realiseer ik samen met collega’s, zodat de onderwerpen vanuit verschillende expertises belicht worden – mijn focus ligt op internationalisering.
De colleges zijn sterk interactief. De theorie beslaat ongeveer het eerste uur en vervolgens reflecteren we daar samen op. We zijn met een man of dertig, dus je moet je voorstellen dat je op een vraag zo tien verschillende antwoorden hebt. Neem een vraag als: “Wat is innovatie?” Zijn innovaties altijd radicaal vernieuwend? Innovatie kan bijvoorbeeld ook een managementaanpak zijn. Kom maar eens tot de kern van zo’n begrip.
Wat mijn vakgebied betreft: je hoeft de Financial Times maar open te slaan en je hebt een mooie case voor tijdens college. De internationale dimensie is niet meer weg te denken uit de strategievorming van bedrijven.

Wat is op dit moment een opvallende bedrijfskundige ontwikkeling?

De handelsoorlogen, waar nu dankzij Trump sprake van is. Die hebben grote impact op globaliseringsprocessen en dus ook op je positionering als bedrijf en het opbreken van je value chain. Apple bijvoorbeeld, investeert weer veel meer in de VS, waardoor banen uit China tot op zekere hoogte worden teruggehaald. De politieke dimensie heeft invloed op de economische realiteit en dus ook op de strategie van ondernemingen. Tien jaar geleden hadden we het nog over een borderless world, nu zie je dat grenzen weer benadrukt worden. Dit maakt enorm veel uit voor bedrijven: er is geen sprake meer van frictieloos verhandelen.

Wat typeert de deelnemers van de parttime master?

Ze zijn gedreven om naast hun werk, vaak een veeleisende baan, toch te zeggen: ik ga twee jaar lang alles op alles zetten. Dit is een enorm commitment en heeft invloed op werk en privé. Een groot verschil ten opzichte van voltijdstudenten is de ervaring die iedereen meebrengt. Als ik iets vertel uit de theorie, herkennen studenten het vaak uit de praktijk. Ik bied als docent eigenlijk denkramen aan, waarin ervaringen geplaatst kunnen worden.

Die praktijkgerichtheid moet soms juist getemperd worden, dat alles direct willen oplossen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt, wil je eerst beschrijven en verklaren: wat is de oorzaak, het gevolg, hoe werkt het? Als je begint met de vraag “Hoe moet je dat oplossen”, loop je op de zaken vooruit. Je traint allereerst je analytische skills.

Wanneer ontstaat de gedachte “hier doe ik het voor”?

Als datgene wat je onderwezen hebt, wordt omgezet in de praktijk. Dat gebeurt met name in de scriptieperiode. Je doet als student onderzoek dat relevant is in je eigen werkomgeving, maar een goed onderzoek biedt anderen ook nuttige informatie. Als studenten hun kennis toepassen en daarin een stuk verdieping realiseren, levert dat interessante inzichten op.